telefon: 33 860 23 14 / mail: tenit@tenit.com.pl

Biuletyn informacji publicznej

Przygotowaliśmy rozwiązanie które spełnia wymogi  ustawy Sejmu RP z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). 

Główne cechy systemu
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) składa się z dwóch modułów: 

1. Moduł prezentacyjny 
Odpowiedzialny za wyświetlanie informacji zamieszczonych w bazach danych 

Główne cechy modułu to:

  • przejrzysta nawigacja (menu)
  • projekt graficzny dostosowany do dotychczasowego serwisu internetowego
  • szybkie działanie


2. Moduł administracyjny
Służy do dodawania, edycji, rejestracji zmian w bazach biuletynu

  • prosta i intuicyjna obsługa modułu administracyjnego
  • zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
  • szyfrowane połączenia - zapamiętywanie i blokowanie prób dostępu przez osoby nieuprawnione
  • automatyczny dziennik zmian (zapamiętuje dokładną datę zmiany oraz osobę, która tą zmianę przeprowadziła)


Zalety systemu

  • prosta i intuicyjna obsługa
  • pełna zgodność Biuletynu Informacji Publicznej z Ustawą o dostępie do informacji publicznej
  • kompleksowa i pełna pomoc w trakcie wdrażania systemu BIP