telefon: 33 860 23 14 / mail: tenit@tenit.com.pl

Fundacja Serca Dla Maluszka - grafika na FB

Fundacja Serca dla Maluszka to organizacja non-profit, która swoją siedzibę ma w Bielsku-Białej. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i osobom potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, ubogim i osieroconym). 
Organizacja Fundacja Serca dla Maluszka powstała  w 2011 roku przez Panią Ewelinę Kliś i od tamtej pory prężnie działa by pomóc najbardziej potrzebującym.
Fundacja wspiera również domy dziecka, szkoły, szkoły specjalne, placówki szkolono – wychowawcze,  szpitale i placówki medyczne.
Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych to codzienność Fundacji, która pod swoją opieką ma sporą ilość maluszków.

By obejrzeć stronę Fundacji, lub wspomóc ją zapraszamy na stronę - Fundacja Serca dla Maluszka.