telefon: 33 860 23 14 / mail: tenit@tenit.com.pl

Menu dla restauracji Kendo w Żywcu

8 stronicowe, szyte menu na grubym papierze dla restauracji Kendo w Żywcu

  • Format: A4 
  • Okładka: Kreda mat 300 g 
  • Papier: Kreda mat 300 g 
  • Ilość stron: 8 
  • Nakład: 500