telefon: 33 860 23 14 / mail: tenit@tenit.com.pl

MPWIK ŻYWIEC

http://www.mpwik-zywiec.pl/ Zapraszamy na nowy serwis www MPWIK Żywiec. Realizacja objęła: zaprojektowanie nowej szaty graficznej, wdrożenie CMS, dostosowanie do urządzeń mobilnych (RWD) i standardu WCAG 2.0.